Behandelmethoden

Lees meer over onze diverse behandelmethoden. Elke specifieke patiënt heeft zijn eigen klachtenpatroon en vereist een persoonlijke en individuele totaalaanpak. Zo komen we tot een kwaliteitsvolle en efficiënte behandeling!

Behandelmethoden kinesitherapie

In de loop van de voorbije 20 jaar is de kinesitherapie onder invloed van wetenschappelijk onderzoek, enorm geëvolueerd.

Omdat klachten, en zeker chronische klachten, niet altijd alleen precies op de pijnlijke plaats hun oorsprong vinden, besteedt de kinesitherapeut ondertussen ook veel aandacht aan andere, beïnvloedende factoren: omliggende structuren, maar ook verder: de omgeving van de patiënt, stress en hormoonhuishouding, andere lichamelijke klachten en factoren, houding, psychologische factoren, evenwicht tussen belasting en belastbaarheid lokaal én algemeen.

Zodoende proberen de kinesitherapeuten van Kinebaal steeds in overleg met de patiënt, zijn omgeving en waar nodig ook andere zorgverleners, te streven naar optimale omstandigheden tot herstel.

Zo zijn we daarnaast ook vaak betrokken in multidisciplinair overleg bij hulpbehoevende patiënten en bij zorgcoördinatie. De totale benadering van de patiënt is onmisbaar voor de kinesitherapeuten. Elke specifieke patiënt met zijn eigen klachtenpatroon vereist een persoonlijke en individuele totaalaanpak. Alleen zo komen we tot een kwaliteitsvolle en efficiënte behandeling en kunnen we ook een optimaal resultaat bekomen.

In ons team zijn gespecialiseerde kinesitherapeuten aanwezig voor alle hiernaast vermelde behandelmethoden.

Indien u bij ons een afspraak maakt, zullen we in samenspraak met u kijken welke therapie voor u het best geschikt is.